Gammelt skyts treffer blink

21.11.06

Forsvaret ruster opp gamle artillerivogner for at de fortsatt skal være stridsdyktige.

Tolv vogner: Forsvaret oppgraderer gamle artillerivogner for 45 millioner kroner. Her er en av vognene, under testing på Hjerkinn. Arkivfoto: TORGEIR HAUGAARD/ FMS
Tolv vogner: Forsvaret oppgraderer gamle artillerivogner for 45 millioner kroner. Her er en av vognene, under testing på Hjerkinn. Arkivfoto: TORGEIR HAUGAARD/ FMS

Forsvaret disponerer i dag 56 selvdrevne artillerihaubitser av typen M109 A3GN. Den har vært i drift siden 1969. Nå er tiden inne for oppgraderinger slik at vognene kan være stridsdyktige også i fremtiden. To av vognene er allerede blitt oppgradert og brukes som prototyper til testing. Ved utgangen av år 2007 skal tolv skyts være modernisert. I tillegg har Forsvaret opsjon på å oppgradere ytterligere to vogner. Derfor blir trolig 14 vogner oppgradet. Dette er antallet som er i daglig bruk. Fremtiden for de øvrige 42 er usikker. Noe kan bli stuet vekk i garasjer, andre vogner kan bli brukt til reservedeler. Oberstløytnant Lars Huse ved Hærens våpenskole forklarer at oppgraderingen er nødvendig.
– Dersom vi ikke hadde startet oppgraderingen av skytset, ville artilleriet innen kort tid vært ubrukelig grunnet materielltretthet, sier han.

Billig løsning. Forsvaret har sett på ulike artilleriløsninger de siste årene. – Oppgraderingen er ikke ment som et alternativ til å kjøpe nytt skyts. Det er kun snakk om en modernisering inntil nytt utstyr er på plass, forhåpentligvis innen 2012, sier oberstløytnant Lars Huse ved Hærens våpenskole. Et av alternativene var å erstatte dagens M 109 A3 GN med PzH 2000, levert av tyske Krauss Maffei. Dette viste seg å bli så dyrt at prosjektet ble lagt på is. Det ville nemlig kostet 50 millioner kroner – for hver artillerivogn. I stedet bruker Forsvaret 45 millioner kroner for at gamle artillerivogner skal være operative fram til nye vogner blir kjøpt inn.

Treffsikker. Major Frode Arnesen, tårn- og våpenansvarlig ved Flo systemstyring, forklarer at bakgrunnen for oppgraderingene er behovet for økt sikkerhet og mer pålitelige artillerivogner.
– Sikte- og treffnøyaktigheten økes betraktelig fordi vi setter inn navigasjons- og posisjoneringsutstyr. Målinger har vist at der vi tidligere hadde en sidespredning på 400 meter, er denne nå redusert til 50 meter, sier han. 
– Hvorfor trenger Norge fortsatt artillerivogner?
– Rørartilleri er det eneste ildstøttesystemet som fungerer i all slags vær, påpeker Arnesen.
Han forklarer at en artillerivogn kan ta ut mål som er opp til 50 kilometer unna.

Fremdeles i bruk.
Artillerihaubitser benyttes per dags dato av land som Nederland, Sveits og USA, i tillegg til Norge. Til tross for artilleriets lange fartstid holder teknologien fremdeles mål, selv om den ikke lenger kan kalles topp moderne. Oppgraderingene utføres ved Bjerkvik tekniske verksted. Det dreier seg om installasjon av nytt 24
V-aggregat og viftesystem, nye varmeapparat, ny dynamo, intercom og en såkalt V0-radar som måler utgangshastigheten til prosjektilet. Installasjon av navigasjons- og posisjoneringsutstyr vil også finne sted på Bjerkvik. I tillegg skal nye kaldstart-systemer sørge for enklere rutiner ved oppstart av motor.
– Oppstartsmekanismen fungerer nå på samme vis som i en personbil, sier major Haakon Hellum, som er skrogansvarlig for artillerivognene.

Vellykkede tester. Gjennom intens testing av de to første vognene som ble oppgradert, har det «nye» skytset vist seg å fungere tilfredsstillende. For å sjekke evnen til å tåle stor belastning over tid, tilbakela den ene vogna hele 2000 kilometer på en uke.
– Normalt kjører ikke skytset så mye som halvparten av denne distansen i året. Derfor var det en hard uke med testing på Hjerkinn. Testene viser at vi blir nødt til å utbedre dynamoen, men ellers går alt etter planen. Den modifiserte vogna gikk som et skudd fra start til mål, påpkeker Hellum.
Innen desember 2007 skal arbeidet med å oppgradere artillerivognene være fullført.

CHRISTIAN E. BERGHEIM cbergheim@mil.no

Forsvarets artillerivogner
– Beskrivelse: 155mm selvdrevet artillerihaubits
– Anskaffet: 1969
– Antall: 56
– Motor: Detroit Diesel V8, 440 hestekrefter
– Rekkevidde på skyts: Cirka 30 kilometer
– Viktigste oppgradering: Nytt navigasjons- og posisjoneringsverktøy
– Fremtidige vogner: Anskaffelse av nye artillerivogner er i konseptfasen. Der skal det tas stilling til Norges behov for slike vogner de neste 30 årene – fra 2010-2012 og framover. Konseptfasen skal fullføres i løpet av 2006.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering